Prof.Dr. İzzet Koçak

Özgeçmiş ve Akademik Kariyer

Prof.Dr. İzzet Koçak

Prof. Dr. İzzet Koçak 1967 yılında Akşehir’de doğmuştur. İzmir Atatürk Lisesinde yatılı eğitim sonrası, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun olmuştur.

Üroloji uzmanlık eğitimini aynı üniversitede 1994 yılında tamamlamıştır. Uzman hekim olarak 22 ay Tokat-Turhal’da görev yapmıştır. 1996 yılından bu yana Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. 1997–1998 yıllarında Elazığ askeri hastanesinde görev yapmıştır. 2006 yılında Çocuk Ürolojsi yan dalı uzmanlık belgesi almaya hak kazanmıştır. Doçent doktor unvanını 2003 yılında kazanması sonrasında, ADÜ Üroloji Anabilim Dalı’nda aktif olarak çalışmalarını sürdürmüş, 2008 yılında Prof. Dr. ünvanı almıştır.

Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak ve mesai saatleri dışında mesleğini serbest olarak muayenehanesinde yürütmektedir.


Eğitim çalışmaları: Akademik faaliyetlerin önemli bir alanı olan tıp eğitimi konusunda Prof. Dr. İzzet Koçak önemli görevler üstlenmiştir. Halen Tıp fakültesi 3. sınıf ve 5. sınıf Genitoüriner staj kurullarında teorik ve pratik dersler vermektedir. Akademik eğitim çalışmaları kurullarından “alan çalışmaları” alt biriminde görev almaya devam etmektedir.

Mesleki eğitime aktif katkıda bulunmakta, konuşmacı ve katılımcı olarak bilimsel toplantı, sempozyumlara katılmaktadır. Prof. Dr. İzzet Koçak alanında söz sahibi kurumları ziyaret ederek bilgi ve deneyimini geliştirmek için çaba göstermektedir. Endoüroloji alanına yönelen Dr. Koçak, Çukurova üniversitesinde (20022) perkütan nefrolitotomi ve Almanya Klinikum-Heillbron’da laparoskopi eğitimi(2009) almıştır. Halen bu konulardaki ameliyatları uygulayıcı ve eğitici kimliğiyle aktif olarak sürdürmektedir. Avrupa Üroloji BOARD sınavını 2004 yılında geçerek aldığı diploma (FEBU) ile eğitimindeki başarısını perçinlemiştir. 2011 yılında Çocuk ürolojisi yan dal uzmanı ünvanı kazanmıştır.


ADÜ BAP araştırma fonu, Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerle, farklı bilim dalları ile koordineli çalışmaları başarı ile yürütmüştür. Bu 5 araştırma ve 3 uzmanlık tezi projesinin tamamlanması sonrası yalnızca rapor aşamasında kalmayıp kongrelerde sunulmasına ve bilimsel dergilerce yayımlanmasına gayret göstermiştir.

İyi bir araştırmacı olduğu bilinen Dr. Koçak, AMAÇ ve PEP gibi ulusal ve uluslararası çok merkezli klinik çalışmalara üniversitemiz kliniğinin katılımında rol oynamış ve katkılarda bulunmuştur. Dr. Koçak’ın Ulusal Üroloji dernekleri yanı sıra Avrupa ve Amerikan Üroloji derneklerine de üyelikleri bulunmakta ve çeşitli bilimsel dergilerde hakemlik görevini yürütmektedir.


Bilimsel gelişmelerin paylaşılması ve takibi ile mesleki dayanışmanın bir örneği olan kongre, sempozyum ve toplantı gibi faaliyetlere katılmaya gayret etmektedir. Üroloji Bilim dalı ve farklı disiplinlerdeki ortak konuları içeren yüzden fazla bilimsel toplantıya katılmıştır.

Kliniğindeki kurumsallaşmanın ve bilimsel görev paylaşımının bir göstergesi olarak “Aydın Üroloji Günleri III-Kadın idrar kaçırma” toplantısında düzenleyicilik görevi üstlenmiş, Endoüroloji ve Çocuk Ürolojisi alanında önemli katkıları olmuştur. Türk Üroloji, Ege Üroloji Derneği toplantılarında moderatör ve konuşmacı olarak görevler üstlenmiştir. Halen Türk Üroloji derneği Ege şubesi saymanlığını ve ADÜ Tıp Fakültesi Çocuk Üroloji Bilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.


 

uluslararası bilimsel dergilerde 32 adet, ulusal dergilerde ise toplam 33 adet basılmış makale...

Uluslararası dergilerde yayınlanmış 23 makalesi citation index’e göre 200 üzerinde atıf almıştır. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 13 çalışması olup, bunların 6’sını bizzat sunmuştur.

Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan toplam 43 adet bildirisi bulunmaktadır. Dr. Koçak 7 kitap bölümü, 1 broşür yazımı ile hastalara yönelik bir onam belgesini de hazırlamıştır. Doçentlik sonrasında 14 uluslararası, 8 ulusal makalesi yayınlamıştır.

Sitemizin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Bilgiler hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Site bilgilerine dayanarak tanı ve tedavinin yönlendirilmesi önerilmez. Sitede ilgili yasa içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı yoktur.