Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik Tek Giriş Cerrahisi:

Tek port giriş veya tek bir kesi ile laparoskopi cerrahisi günümüzde bu tip operasyonları uygulayabilen deneyimli cerrahlar arasında geniş bir kabul görmektedir. 

Tek bir giriş ile yapılan cerrahinin diğer bir şekli de transumbilikal (Göbek deliği) yolu kullanılarak yapılmaktadır. Özellikle göbek deliği yolu ile yapılan laparoskopik girişim sonrası hemen hiç iz kalmamakta ve kozmetik bir avantaj sağlanmaktadır. Burada tek girişi sağlayan özel bir aparata ve özel geliştirilmiş eklemli el aletlerine gereksinim duyulmaktadır. Böyle bir işlem ile Ürolojik cerrahinin Laparoskopik hemen tüm operasyonları (Böbrek ameliyatları, prostat, rahim ve idrar kesesi sarkma ameliyatları vb.)  başarı ile uygulanabilmektedir. Bu yöntemin avantajı hastanede kalma süresinin az olması, cerrahi sonrası işe dönme süresinin kısa ve iz kalmaması nedeniyle kozmetik avantaj taşımasıdır. 

Sitemizin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Bilgiler hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Site bilgilerine dayanarak tanı ve tedavinin yönlendirilmesi önerilmez. Sitede ilgili yasa içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı yoktur.