Prostat Büyümesi

Prostat Büyümesi (BPH)

Prostat erkeklerde üreme ile ilişkili bir salgı bezidir. Prostat büyümesi ise genellikle 50’li yaşlarda başlayan ve işeme yakınmaları ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır.

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) nedir? Genelde 45 yaş üstünde; kişide öncelikle idrar yapma şikayetlerine, mesanede taş oluşumuna, idrarda iltihap ve kanamaya, ileri dönemde hiç idrar yapamamaya ve böbrek yetmezliğine kadar varabilen kronik sorunlara yol açan  ilerleyici bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu sorunlar prostat  içersinden geçen idrar yolunun adenom ile mekanik ya da fonksiyonel olaraks tıkanmıa ile oluşmaktadır. Kişinin hayat kalitesini zamanla bozan, günlük yaşamını etkileyen bir hastalıktır.

 

Prostat şikayetleri nelerdir?

  • İdrar yapmak için bekleme (tereddüt), ıkınma ve zorlanma
  • Ani idrar yapma isteği, yetişememe bazen hafif idrar kaçırma
  • İdrar yaparken kesiklenme, tazyiksiz idrar yapma, damlama
  • İdrar bittikten sonra tam boşalmama hissi, tekrar idrar yapma isteği
  • Sık idrara çıkma isteği, az az idrar yapma, geceleri 1’den fazla idrara kalkma
  • İdrarda sık sık yanma, sızlama, hatta kan gelmesi
  • İleri vakalarda idrarda tam tıkanma, hiç yapamama

Üroloji doktoru ne yapar?

Hastanın şikayetleri dinlendikten sonra, hastalığına yönelik sorgulama formu doldurularak yakınmaların daha objektif olarak değerlendirilmesi amaçlanır. Fizik muayene, işeme testi, üriner sistem ultrasonografisi, bazı kan testleri ve idrar tahlili yapılır. Testler sonrası kişinin genel sağlık durumu ile prostatın büyüklüğü, işemenin durumu ve sonrasında mesanede idrar kalıp kalmadığı, böbreklerin durumu değerlendirilmiş olur.

BPH tedavisi: İyi huylu prostat büyümesinde hastayı belirli aralıklarla takip ederek beklemek, bitkisel ve endüstriyel ilaçlar, ameliyat tedavileri (endoskopik TURP, açık prostatektomi, laser prostatektomi), minimal invaziv tedaviler (laser, urolift, plasmakineti vb.) gibi seçenekler mevcuttur.

Hangi hastaya hangi tedavinin uygun olduğu, Ürolojik rehberler eşliğinde hastanın sağlık durumuna, prostatın büyüklüğüne ve hekimin deneyimine göre belirlenir. Prostata bağlı işeme yakınmalarını gidermek amacıyla verilen gerek bitkisel gerekse de eczanelerde sağlık bakanlığı onaylı ilaç tedavileri prostat büyümesini durdurmaz. Dolayısı ile ileride bazı hastalarda ameliyat tedavilerinin kaçınılmaz olacağı bir gerçektir.

BPH tedavisinde ameliyatın gerekli olduğu durumlar nelerdir?

Tıbbi tedaviye rağmen orta ve şiddetli idrar yakınması olan hastalar

Tekrarlayan idrar yolu iltihabi ve idrarda kanaması olan hastalar

Mesanede taş oluşan prostat hastaları

Birden fazla idrar yapamama sorunu olan ve sonda taktıran hastalar

Kronik böbrek yetmezliği gelişen hastalar

BPH’ın ameliyat  ile tedavisi:

Endoskopik tedavi (TURP)

Dünyada halen standart tedavi özelliğini koruyan ve en sık yapılan prostat ameliyatıdır. Teknik ilerlemeler sayesinde ve deneyimli ellerde komplikasyonları düşük ve sonuçları çok başarılıdır.  Hafif ve orat derecede büyümüş prostatlarda seçilebilecek etkin ve ekonomik bir tedavidir.

 

 

 

 

Prostata Laser tedavisi:

Günümüz teknolojisi ile laser tedavilerinde artmış güç kaynağı ve deneyim ile uygulama sayılarında artış kaydedilmektedir. Özellikle kanama riski olan, ya da kan sulandırıcı ilaç kullananlarda seçilebilen tedavi yöntemi iken standart TURP tedavisine göre daha pahalıdır.

Sitemizin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Bilgiler hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Site bilgilerine dayanarak tanı ve tedavinin yönlendirilmesi önerilmez. Sitede ilgili yasa içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı yoktur.